Sprint w Scrumie – czym jest i na czym polega?

Redakcja

4 marca, 2024
Sprint to krótki okres (zwykle dwa tygodnie), w którym członkowie zespołu skupiają się na wykonaniu najważniejszych zadań i rezultatów. Sprint to ograniczony czasowo, iteracyjny cykl rozwoju, trwający zazwyczaj od jednego do czterech tygodni. Zawiera ograniczoną czasowo wersję na koniec cyklu („przegląd sprintu”). Sprint może być postrzegany jako mini projekt z określonymi celami i zadaniami.

Co to jest Sprint w Scrumie?

Sprint to ograniczony czasowo cykl rozwoju w Scrumie. Jest to seria ograniczonych czasowo iteracji, które służą do osiągnięcia celu lub celu. Sprinty trwają zwykle dwa tygodnie, przy czym pierwszy tydzień poświęcony jest na planowanie, a drugi na realizację. Backlog sprintu to lista zadań, które należy wykonać podczas sprintu. Zespół ustala priorytety i wybiera zadania z tego rejestru według własnego uznania.

Zasady Sprintu w Scrumie

Sprint Scrum to ograniczony czasowo okres pracy o ustalonej długości (zwykle od jednego do czterech tygodni). Obejmuje określone zdarzenia, które wyzwalają jego początek i koniec, a celem jest dostarczenie potencjalnie możliwego do wysłania przyrostu produktu w każdym sprintie. Poniżej znajdują się zasady scrum sprintu:
  • Zespół Scrumowy składa się z trzech do dziewięciu członków, którzy pracują razem nad iteracją.
  • W skład zespołu wchodzi Scrum Master, który pełni rolę facylitatora i śledzi postępy oraz Zespół Deweloperski, który wykonuje całą pracę.
  • Członkowie Zespołu Deweloperskiego nie mogą wykonywać żadnych innych zadań wykraczających poza ich codzienne obowiązki podczas sprintu, chyba że uzyskają wyraźną zgodę od swojego Scrum Mastera lub Product Ownera; ta zasada nazywa się „jednopunktowa”.

Zalety Sprintów w Scrumie

Sprint to krótki czas pracy, zwykle 2-4 tygodnie, mający na celu wykonanie zestawu zadań. Jest to proces iteracyjny, a każdy sprint opiera się na wyniku poprzedniego sprintu. Sprinty są korzystne dla specjalistów IT, ponieważ mogą im pomóc:
  • Podnosić swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami
  • Dowiedz się, jak tworzyć lepszy kod
  • Rozwijaj nowe umiejętności w obszarach takich jak projektowanie UX
  • Zdobądź nową wiedzę o swojej branży

Co zrobić, gdy sprint w Scrumie nie idzie tak jak powinien?

Jest wiele powodów, dla których sprint nie przebiega tak, jak powinien. Zespół mógł zacząć zbyt późno i nie dokończyć swoich zadań. Być może wykonali złą robotę, szacując czas potrzebny na zadania. Zespół mógł nie docenić złożoności pracy i tak dalej. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie, co poszło nie tak i dlaczego. Ważne jest, aby dowiedzieć się, ile czasu potrzeba na ukończenie sprintu, ile czasu poświęcono na zadania, czy niektóre z tych zadań można oddelegować lub usunąć ze sprintu itp. Następnym krokiem byłoby stworzenie planu sprintu na przyszły tydzień, który będzie zawierał wszystkie te informacje, aby uniknąć ponownego powtarzania poprzednich błędów w przyszłych sprintach.

Polecane: